جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
 
9 مورد
233 مورد
صفحه 1 از 12
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1388 > آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب 1385ـ 1
 آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب 1385ـ
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1388 > تصويب‌نامه درخصوص الگوي مصرف آب در مصارف مختلف2
 تصويب‌نامه درخصوص الگوي مصرف آب در مصارف مختلف
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > تصويب‌نامه درخصوص انتقال اراضي شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان3
 تصويب‌نامه درخصوص انتقال اراضي شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده (2) قانون اراضي مستحدث و ساحلي ـ مصوب 1354ـ4
 آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده (2) قانون اراضي مستحدث و ساحلي ـ مصوب 1354ـ
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > تصويب‌نامه درخصوص جمع‌آوري و انسداد كليه انشعاب‌هاي غيرمجاز آب و برق در حاشيه شهرهاي استان خوزستان5
 تصويب‌نامه درخصوص جمع‌آوري و انسداد كليه انشعاب‌هاي غيرمجاز آب و برق در حاشيه شهرهاي استان خوزستان
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور درخصوص كاهش آثار ناشي از خشكسالي6
 تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور درخصوص كاهش آثار ناشي از خشكسالي
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > آيين‌نامه اجرايي ماده (11) قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي ـ مصوب 1379ـ7
 آيين‌نامه اجرايي ماده (11) قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي ـ مصوب 1379ـ
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب1384ـ و ماده (57) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ8
 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب1384ـ و ماده (57) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات9
 تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1386 > تصويب‌نامه راجع به ضوابط پرداخت حقوق مزاياي كاركنان صنعت آب و برق و حوزه ستادي در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت10
 تصويب‌نامه راجع به ضوابط پرداخت حقوق مزاياي كاركنان صنعت آب و برق و حوزه ستادي در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1386 > تصويب‌نامه درخصوص طبقه‌بندي مناطق گرم و مرطوب، مدت و دوره‌ زماني آن11
 تصويب‌نامه درخصوص طبقه‌بندي مناطق گرم و مرطوب، مدت و دوره‌ زماني آن
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1386 > طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهر اراك12
 طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهر اراك
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1386 > تصويب‌نامه درخصوص تدوين و اعلام الگوي نمونه واحدهاي خدماتي و سرويسهاي بهداشتي بين‌راهي توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري13
 تصويب‌نامه درخصوص تدوين و اعلام الگوي نمونه واحدهاي خدماتي و سرويسهاي بهداشتي بين‌راهي توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1386 > آيين‌نامه اجرايي ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ14
 آيين‌نامه اجرايي ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1385 > اصلاح تصويب‌نامه موضوع تسهيلات مختلف در شهرستان زلزله‌زده بم15
 اصلاح تصويب‌نامه موضوع تسهيلات مختلف در شهرستان زلزله‌زده بم
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1385 > تصويب‌نامه در خصوص تهيه برنامه جامع راهبردي مقابله با بحران آب16
 تصويب‌نامه در خصوص تهيه برنامه جامع راهبردي مقابله با بحران آب
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1385 > تصويب‌نامه درخصوص الگوي مصرف برق خانگي مناطق عادي17
 تصويب‌نامه درخصوص الگوي مصرف برق خانگي مناطق عادي
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1385 > آيين‌نامه اعطاي مشوقها و تسهيلات براي ايجاد و توسعه آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي18
 آيين‌نامه اعطاي مشوقها و تسهيلات براي ايجاد و توسعه آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > آيين‎نامه اجرايي بند « ب» تبصره (3) قانون بودجه سال 1384 كل كشور19
 آيين‎نامه اجرايي بند « ب» تبصره (3) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > آيين‌نامه ساماندهي عشاير20
 آيين‌نامه ساماندهي عشاير
 
12345678910...
 
ویرایش