جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1381 > ‌قانون اصلاح موادي از قانون مدني
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
16834 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1381/9/20  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
44700 شماره دستور اجرا
1381/9/17  تاريخ دستور اجرا
[وزارت دادگستري]
دستگاه مجري
3 تعداد مواد
1381/8/19 تاريخ تصويب
مجلس شوراي اسلامي مرجع تصويب
توضيحات تصويب
1381/9/4 تاريخ تاييد
شوراي نگهبان مرجع تاييد
توضيحات تاييد
   

نامه های پیوست نامه ها
شماره 18162 ـ ق-----10/9/1381
حضرت حجت‎الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي‌ايران
طرح اصلاح موادي از قانون مدني که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 19/8/1381 مجلس شوراي اسلامي‌ با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران به پيوست ارسال مي‎گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي‌ ـ مهدي کروبي
 
‌ماده 1 ـ ماده (1107) قانون مدني مصوب 17/1/1314 به شرح زير اصلاح ‌مي‌شود : ‌ماده 1107 ـ نفقه عبارت است از همه [...ادامه]  
‌ماده 2 ـ ماده (1110) قانون مدني مصوب 17/1/1314 به شرح زير اصلاح‌ مي‌شود : ‌ماده 1110 ـ در ايام عده وفات، مخارج [...ادامه]  
‌ماده 3 ـ ماده (1133) قانون مدني مصوب 20/1/1314 به شرح زير اصلاح ‌مي‌گردد : ‌ماده 1133 ـ مرد مي‌تواند با رعايت شرايط [...ادامه]  
‌‌‌[امضاء] قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم آبان‌ماه ‌يكهزار و سيصد و هشتاد و يك [...ادامه]