جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1371 > قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام( داراي مرتبط)
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
13757 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1371/3/16  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
9076 شماره دستور اجرا
1371/3/6  تاريخ دستور اجرا
[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
دستگاه مجري
1 تعداد مواد
1371/2/22 تاريخ تصويب
مجلس شوراي اسلامي مرجع تصويب
توضيحات تصويب
1371/2/31 تاريخ تاييد
شوراي نگهبان مرجع تاييد
توضيحات تاييد
   

نامه های پیوست نامه ها
2923/ق - 3/3/1371
حضرت حجه الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
طرح قانوني معافيت از شرط حداکثر سن داوطلبان استخدام در دستگاههاي دولتي که در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 22/2/1371 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در عنوان و متن تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي کروبي


 
‌ماده واحده ـ در مورد داوطلبان استخدام رسمي يا ثابت و عناوين مشابه در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي، بانكها و [...ادامه]  
[امضاء] قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و دوم ارديبهشت [...ادامه]