عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

پيوست شماره 2

رديف


كد دستگاه


عنوان دستگاه


1


101000


نهاد رياست جمهوري


2


 


نهاد رياست جمهوري


3


 


نهاد رياست جمهوري ـ شورايعالي امنيت ملي


4


 


نهاد رياست جمهوري ـ هزينه‌هاي ضروري ـ كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و دولتي


5


 


سازمان ملي جوانان


6


 


نهاد رياست جمهوري ـ دبيرخانه هيات عالي گزينش


7


 


نهاد رياست جمهوري ـ مركز امور زنان و خانواده


8


 


نهاد رياست جمهوري ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر


9


 


نهاد رياست جمهوري ـ شورايعالي امنيت ملي، هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده « دفاعي ـ امنيتي»


10


 


نهاد رياست جمهوري ـ شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور


11


 


سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران


12


 


شورايعالي انقلاب فرهنگي


13


 


شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان


14


 


جهاد دانشگاهي


15


 


جهاد دانشگاهي ـ پژوهشكده‌هاي جديدالتاسيس


16


 


جهاد دانشگاهي ـ كمك به خبرگزاري دانشجويان ايران


17


 


جهاد دانشگاهي ـ مركز تحقيقات گياهان داروئي


18


 


جهاد دانشگاهي ـ مركز تحقيقات علوم سلولي


19


 


جهاد دانشگاهي ـ پژوهشكده فناوري‌هاي نوين علوم پزشكي ـ ابن‌سينا


20


 


موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره


21


 


موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره ـ پژوهشكده امام‌خميني(ره) انقلاب اسلامي


22


 


جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران


23


 


دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني


1


101015


دبيرخانه مجلس خبرگان


2


 


دبيرخانه مجلس خبرگان


1


101026


مجمع تشخيص مصلحت نظام


2


 


مجمع تشخيص مصلحت نظام


3


 


مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ مركز تحقيقات استراتژيك


1


101052


نهاد رياست جمهوري ـ معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور


2


 


نهاد رياست جمهوري ـ دفتر همكاريهاي فن‌آوري (كمك)


3


 


نهاد رياست جمهوري ـ ستاد فناوري نانو تكنولوژي


4


 


نهاد رياست جمهوري ـ فرهنگستان علوم ايران


5


 


نهاد رياست جمهوري ـ فرهنگستان زبان و ادب فارسي


 


 


 


 


 


 


رديف


كد دستگاه


عنوان دستگاه


6


 


نهاد رياست جمهوري ـ فرهنگستان علوم پزشكي ايران


7


 


نهاد رياست جمهوري ـ بنياد ايران‌شناسي


8


 


نهاد رياست جمهوري ـ فرهنگستان هنر


9


 


نهاد رياست جمهوري ـ صندوق حمايت از محققان و پژوهشگران


10


 


نهاد رياست جمهوري ـ امور نخبگان


11


 


نهاد رياست جمهوري ـ پارك علم و فناوري پرديس


12


 


نهاد رياست جمهوري ـ معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور


13


 


موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي


14


 


پژوهشكده آمار


15


 


پژوهشكده امور اقتصادي


16


 


پژوهشكده هواشناسي


17


 


سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران


18


 


پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري


19


 


موسسه پژوهشي فرهنگ، هنر و ارتباطات


20


 


موسسه كار و تامين اجتماعي


21


 


پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش


22


 


مركز تحقيقات ساختمان و مسكن (كمك)


23


 


مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري


24


 


پژوهشگاه صنعت نفت


25


 


پژوهشگاه نيرو


26


 


موسسه تحقيقات آب 


27


 


پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي


28


 


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران


29


 


موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني


30


 


پژوهشكده حمل و نقل


31


 


مركز تحقيقات مخابرات ايران


32


 


سازمان منطقه تجاري قشم


1


101500


مجلس شوراي اسلامي


2


 


مجلس شوراي اسلامي


3


 


مجلس شوراي اسلامي ـ مركز پژوهشها


4


 


مجلس شوراي اسلامي ـ كتابخانه و مركز اسناد


5


 


مجلس شوراي اسلامي ـ كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي


6


 


ديوان محاسبات كشور


1


101600


شوراي نگهبان


2


 


شوراي نگهبان


1


102100


وزارت اطلاعات


2


 


وزارت اطلاعات


1


102500


معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور


2


 


معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور


3


 


معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ فعاليتهاي بهره‌وري


4


 


كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع جدول شماره24


5


 


مركز آمار ايران


6


 


سازمان نقشه‌برداري كشور


7


 


سازمان نقشه‌برداري كشور ـ نگهداري و تعمير هواپيما و كشتي


8


 


نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها


9


 


دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم


10


 


شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي


11


 


شوراي عالي حوزه علميه قم


12


 


مركز خدمات حوزه علميه قم


13


 


مركز مديريت حوزه علميه قم


14


 


مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام‌خميني(ره)


15


 


سازمان تبليغات اسلامي


16


 


حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي


17


 


مركز جهاني علوم اسلامي


1


105000


وزارت كشور


2


 


وزارت كشور


3


 


وزارت كشور ـ برگزاري انتخابات


4


 


وزارت كشور ـ هزينه‌هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده‌شدگان از كشورهاي ديگر و احداث اردوگاه براي آنها


 


 


 


رديف


كد دستگاه


عنوان دستگاه


5


 


استانداري اصفهان


6


 


سازمان ثبت احوال كشور


7


 


وزارت كشور ـ سازمان امور شهرداريها


8


 


وزارت كشور ـ پرداخت ديون دفتر امور مناطق بازسازي شده جنگ تحميلي و بهبود روشهاي نگهداري اسناد (بنياد امور مهاجرين و ستاد بازسازي مناطق جنگزده سابق)


9


 


شهرداري تهران


10


 


نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران


11


 


سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران


12


 


سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران


13


 


نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ خريد سلاح، تجهيزات و تقويت بنيه انتظامي


14


 


نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ بدهي هزينه‌هاي آب، برق، گاز و مخابرات


15


 


نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ دانشگاه علوم انتظامي


1


107000


وزارت امور خارجه


2


 


وزارت امور خارجه


3


 


وزارت امور خارجه ـ همكاريهاي اقتصادي بين‌المللي


4


 


سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين‌المللي و تعهدات 


1


108000


وزارت دادگستري


2


 


وزارت دادگستري


3


 


وزارت دادگستري ـ ديه محكومين معسر


4


 


وزارت دادگستري ـ سازمان تعزيرات حكومتي


1


108100


دادگستري جمهوري اسلامي ايران


2


 


دادگستري ـ دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري


3


 


سازمان قضايي نيروهاي مسلح


4


 


دادستاني ويژه روحانيت


5


 


دادگستري جمهوري اسلامي ايران


6


 


ديوان عدالت اداري 


7


 


دادگستري جمهوري اسلامي ايران ـ شوراي حل اختلاف (كمك)1


8


 


سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور


9


 


سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ـ كمك به اشتغال زندانيان آزاد شده


10


 


سازمان بازرسي كل كشور


11


 


سازمان پزشكي قانوني كشور


12


 


سازمان ثبت اسناد و املاك كشور


1


110000


وزارت امور اقتصادي و دارايي


2


 


وزارت امور اقتصادي و دارايي


3


 


سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران


4


 


وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ اجاره كانالهاي مايكروويو سازمان هواشناسي كشور براي پرداخت به شركت مخابرات ايران


5


 


وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ اجاره كانالهاي مايكروويو سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي پرداخت به شركت مخابرات ايران (كمك)


6


 


وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ تهيه و توزيع اوراق بهادار و تعهدات


7


 


سازمان امور  مالياتي كشور


8


 


گمرك ايران


1


111100


وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح


2


 


وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ پاكسازي ميادين مين با هماهنگي وزارت كشور


3


 


وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح


4


 


سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع


5


 


وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ تقويت بنيه دفاعي


6


 


وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ كمك به معيشت پرسنل نيروهاي مسلح ـ طرح حكمت شامل 200 ميليارد ريال وجوه اداره شده براي وام مسكن پرسنل كادر ـ دفترچه اتكا جانبازان حالت اشتغال و جانبازان شيميايي و اعصاب و روان


7


 


وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ پرداخت بدهيهاي معوق نيروهاي مسلح موضوع بند « الف» تبصره17


8


 


وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ موسسه تحقيقات دفاعي


9


 


وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ دانشگاه صنعتي مالك‌اشتر


10


 


سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح


11


 


وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ عقيدتي سياسي وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته


12


 


وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ بابت آب، برق و مخابرات


13


 


وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح


14


 


شركت سهامي صنايع هواپيمايي ايران ـ صهارديف


كد دستگاه


عنوان دستگاه


15


 


شركت سهامي صنايع هواپيماسازي ايران ـ هسا


1


111200


ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران


2


 


ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران


3


 


سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران


4


 


ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ـ دانشكده‌هاي افسري نداجا، نهاجا و نزاجا


5


 


سازمان مركزي حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران


6


 


ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ـ دانشگاه علوم پزشكي


1


111300


ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي


2


 


ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي


3


 


ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ دانشگاه امام حسين (ع)ا


4


 


ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله‌الاعظم (عج)ا


5


 


سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي


6


 


ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ هزينه‌هاي بسيج ـ ارتش 20 ميليوني


7


 


ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ـ سپاه حفاظت انصارالمهدي (عج)ا


8


 


نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي


9


 


ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ پرداخت حقوق جانبازان بسيجي و وظيفه غيرشاغل نيازمند


1


111400


ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران


2


 


ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران


3


 


ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ـ ديه محكومين نيازمند پرسنل نيروهاي مسلح ناشي از انجام وظايف محوله


4


 


ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ـ اداره حفاظت اطلاعات


5


 


دفتر عقيدتي و سياسي فرماندهي معظم كل قوا


6


 


دانشگاه عالي دفاع ملي


7


 


بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس


8


 


ستاد كل نيروهاي مسلح ـ مركز تحقيقات راهبردي امور دفاعي


1


112500


وزارت كار و امور اجتماعي


2


 


وزارت كار و امور اجتماعي


3


 


سازمان آموزش فني و حرفه‌اي


4


 


وزارت كار و امور اجتماعي ـ كمك به اداره و نگهداري مجموعه‌هاي تفريحي، ورزشي كارگران


1


113500


وزارت علوم، تحقيقات و فناوري


2


 


وزارت علوم، تحقيقات و فناوري


3


 


وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ صندوق رفاه دانشجويان


4


 


وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ امور فناوري و پژوهشي


5


 


وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ سازمان سنجـش آمـوزش كشـور موضـوع بنـد « ج» تبصره 49 قانون بودجه سال 1364 كل كشور


6


 


وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ فعاليتهاي ورزشي فوق برنامه دانشجويان


7


 


وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي


8


 


وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ تحقق قطب‌هاي علمي كشور


10


 


اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري


1


113700


سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري


2


 


سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري


1


114000


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي


2


 


سازمان اوقاف و امور خيريه


3


 


سازمان حج و زيارت


4


 


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي


5


 


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور


6


 


سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي


7


 


مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي


8


 


سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ـ مجمع جهاني اهل بيت


9


 


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ حمايت از نشر، كتاب و مطبوعات


10


 


دانشگاه مذاهب اسلامي


11


 


سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي


1


127500


وزارت آموزش و پرورش


2


 


وزارت آموزش و پرورش


3


 


دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش


4


 


وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان‌هاي آموزش و پرورش استاني


5


 


سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي
رديف


كد دستگاه


عنوان دستگاه


6


 


وزارت آموزش و پرورش ـ تغذيه رايگان و امور رفاهي دانش‌آموزان مناطق محروم و كمك به تغذيه دانشجويان مراكز آموزشي


7


 


سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان


8


 


وزارت آموزش و پرورش ـ يارانه دفترچه دانش آموزان مناطق محروم


9


 


وزارت آموزش و پرورش ـ فعاليتهاي ورزشي مدارس


10


 


وزارت آموزش و پرورش ـ كمك به صندوق ذخيره فرهنگيان (موضوع ماده 147 قانون برنامه سوم)ا


11


 


دانشگاه شهيد رجائي


12


 


وزارت آموزش و پرورش ـ كمك به اجراي برنامه آموزش براي همه


13


 


سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور


14


 


وزارت آموزش و پرورش ـ آموزشكده‌هاي فني


15


 


وزارت آموزش و پرورش ـ مراكز تربيت معلم


16


 


سازمان آموزش و پرورش استثنايي


17


 


نهضت سوادآموزي


18


 


شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان


1


128500


سازمان تربيت بدني ايران


2


 


سازمان تربيت بدني ايران


3


 


كميته ملي المپيك ايران


4


 


شركت سهامي توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور


1


129000


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


2


 


هيات امناء صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران ـ كمك


3


 


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ اورژانس استان تهران


4


 


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ كمك به بيمارستهاي رواني، سوختگي و مناطق محروم و اجراي قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني و كمك به درمان بيماران نيازمند


5


 


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ فعاليتهاي ورزشي دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي


6


 


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي


7


 


بنياد امور بيماريهاي خاص « هموفيلي، تالاسمي، دياليزي، سرطاني و ام.اس.» (كمك)ا


8


 


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ فعاليتهاي آموزشي و دانشجويي


9


 


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ امور فن‌آوري و تحقيقات پزشكي


10


 


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ تحقق قطب‌هاي كشور


11


 


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ كمك به هزينه سرانه بيمارستانهاي آموزشي


12


 


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ اجراي برنامه‌هاي سلامت


13


 


سازمان انتقال خون ايران


14


 


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


15


 


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ صندوق رفاه دانشجويان


16


 


شركت پالايش و پژوهش خون


18


 


اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت بهداشت


1


131600


بنياد شهيد و امور ايثارگران


2


 


بنياد شهيد و امور ايثارگران


1


133500


وزارت مسكن و شهرسازي


2


 


وزارت مسكن و شهرسازي


3


 


وزارت مسكن و شهرسازي ـ اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان


4


 


وزارت مسكن و شهرسازي ـ دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي


5


 


وزارت مسكن و شهرسازي ـ كمك‌هاي اعتباري براي تامين مسكن


6


 


بنياد مسكن انقلاب اسلامي


7


 


سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي، شركت مادر تخصصي


8


 


شركت سهامي عمران شهرهاي جديد، مادر تخصصي


9


 


شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران


1


140000


سازمان حفاظت محيط زيست


2


 


سازمان حفاظت محيط زيست


1


143000


وزارت نفت


2


 


وزارت نفت


3


 


شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران


4


 


شركت ملي گاز ايران ـ مادر تخصصي


5


 


شركت مادر تخصصي ملي صنايع پتروشيمي


1


143500


وزارت نيرو


2


&nb