عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18354
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/12/11

اصلاحيه

شماره 861903 ـ 9720/ح 1386/12/6
اصلاحيه
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
پيرو نامه شماره 851213 ـ 9720/ح مورخ 1385/9/5 مندرج در روزنامه رسمي به شماره 17995 ـ 11385/9/5، به اطلاع مي‌رساند؛ سياست‌هاي كلي نظام در بخش « مشاركت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در اقتصاد و حدود فعاليت بخش دولتي» موضوع بند (3) پيوست مكاتبه مزبور، سهواً « ابلاغيه مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) » اعلام گرديده بود. بدين وسيله با حذف عنوان فوق‌الذكر مراتب اصلاح مي‌گردد.